Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Checklista inför lönesamtalet

Checklista för chefer – att förbereda lönesamtalet

För att förbereda sig inför lönesamtalet kan chefer t.ex. använda sig av denna mall. Det är viktigt att vara förberedd men man ska inte vara för beredd så att man riskerar att bli låst i sin övertygelse. Det är viktigt att lyssna aktivt på medarbetaren och kunna ta till sig vad medarbetaren säger.

Använd gärna denna sida som underlag inför lönesamtalet och fyll i graderingarna nedan under respektive område. Skriv sedan ut sidan. Du kan även ladda hem materialet som pdf om du föredrar att arbeta i den (se längst ned på sidan).

checklista_lonesamtal

 • Är syftet med lönesamtalet klart – hur formulerar du det?
 • Vad vill du uppnå med lönesamtalet?
 • Vad är det viktigaste du vill förmedla till medarbetaren?

Underlag

Har du all fakta du behöver, t.ex:

 • Företagets lönepolicy och övergripande lönekriterier
 • Lönestrukturer och idé om rimlig lön och lönekarriär
 • Dokumentation från målsamtalet och uppföljande samtal
 • Input från andra som kan bekräfta och komplettera din syn på medarbetarens prestationer?
 • Vad har de fackliga företrädarna och arbetsgivaren kommit fram till i de inledande diskussionerna?

Prestationer och resultat

Vilka var de viktigaste prestationerna och resultaten ni var överens om i målsamtalet?
Kommentar

Hur ser du på att medarbetaren, i en samlad bedömning, uppfyllt dina krav och förväntningar?

Inte alls
Delvis
Mestadels
Fullständigt

Utveckling

Har medarbetaren den kompetens som behövs?

Inte alls
Delvis
Mestadels
Fullständigt

Har överenskomna utvecklingsplaner uppfyllts?

Inte alls
Delvis
Mestadels
Fullständigt

Hur ser du på att medarbetaren, i en samlad bedömning, uppfyllt önskad utveckling?

Inte alls
Delvis
Mestadels
Fullständigt

Personliga mål

Vilka personliga mål har uppfyllts?
Kommentar

Vad är förklaringen till mål som inte nåtts?
Kommentar

Hur ser du på att medarbetaren, i en samlad bedömning, uppfyllt personliga mål?

Inte alls
Delvis
Mestadels
Fullständigt

Lagarbete

Hur fungerar samarbetet i gruppen?
Kommentar

På vilket sätt kan samarbetet förbättras?
Kommentar

Hur ser du att medarbetaren, i en samlad bedömning, tar sitt ansvar för att samarbetet fungerar?

Inte alls
Delvis
Mestadels
Fullständigt

Lönekriterier

Vilka övergripande lönekriterier tillämpas?
Kommentar

Vilka personliga lönekriterier har ni kommit överens om?
Kommentar

Hur har medarbetaren uppfyllt kraven för respektive lönekriterie?
Kommentar

Vilken helhetsbedömning vill du göra för samtliga lönekriterier?

Inte uppfyllt
Godkänt
Extra bra
Enastående

Löneförslag

Hur är medarbetarens nuvarande lön i förhållande till företagets lönestruktur och den lönekarriär som är rimlig?
Kommentar

Vilken lönehöjning kan vara rimlig i förhållande till en samlad bedömning av medarbetarens prestationer, resultat, utveckling, personlig måluppfyllelse, lagarbete och lönekriterier?
Kommentar

Planera

Att planera lönesamtalet innebär att:

 • Boka tid för lönesamtalet
 • Ta reda på vilket mandat du har som chef att sätta lön
 • Hur du tänker motivera ditt förslag till ny lön
 • Hur tror du att medarbetaren kommer att reagera och hur kan du bemöta det?

Förbereda lönesamtalet: chef