Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Checklista för medarbetare – att förbereda lönesamtalet

 • Gå igenom relevant bakgrundsmaterial. Vad gäller på din arbetsplats? Vad säger ditt löneavtal? Vad har din fackliga företrädare och arbetsgivare kommit fram till i de inledande diskussionerna?
  Ta reda på företagets lönepolicy och värdera den utifrån dina förutsättningar och de krav som ställs på dig.
 • Läs igenom protokoll/anteckningar från tidigare mål- och lönesamtal och fundera över vad som har förändrats under året och vad som skulle kunna förändras i framtiden
 • Vilka resultat har du uppnått under året som gått? Koppla detta till ditt målsamtal. I vilken utsträckning har du nått uppsatta mål?
 • Hur väl uppfyller du de krav din arbetsgivare ställer på dig?
 • Har du fått nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter?
 • Har du fått utökat ansvar för till exempel projekt eller kundkontakter?
 • Har du fördjupat dig inom något område?
 • Har du genomgått kompetensutveckling som gör att du har gjort eller kan göra ett bättre arbete?
 • Försök att identifiera kompetenskraven i din nuvarande roll
 • Har du hjälpt dina kolleger till bättre resultat?
 • Har du bidragit till verksamhetens utveckling?
 • Anser du att din lönenivå motsvarar din arbetsinsats och de krav som tjänsten ställer i form av ansvar, erfarenhet och utbildning?
 • Fundera också över din framtida roll. Hur skulle du vilja utvecklas, behöver du någon kompetensutveckling. Finns det utrymme för utökat ansvar.
 • Vad ska du göra för att påverka lönen?