Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Om Framtidens Arbete

Almega och Akademikerförbunden har tillsammans påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete kring framtidens arbetsliv. På den här webbplatsen presenterar vad vi kommit fram till, vår gemensamma syn på arbetslivet, framtidens avtal och parternas roll på arbetsmarknaden. Webbplatsen byggs kontinuerligt ut med nytt innehåll och nya funktioner.

Vi som står bakom framtidens arbete är:

Förbund inom Almega

Almega Tjänsteförbunden
Almega Tjänsteföretagen
Medieföretagen
Bemanningsföretagen
IT&Telekomföretagen
Samhallförbundet
Vårdföretagarna inom Almega

Förbund inom Akademikerna

Akademikerförbundet SSR
Civilekonomerna
DIK
Jusek
Kyrkans Akademikerförbund
Fysioterapeuterna
Lärarnas Riksförbund
Naturvetarna
Saco-förbundet Trafik och Järnväg
SRAT
SULF
Sveriges Arkitekter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Veterinärförbund
Tjänstetandläkarförbundet

 
 

Vår syn på lönebildning

Risker som kan påverka den individuella lönesättningen