Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

På PwC arbetar de med årsarbetstid

Konsultföretaget PwC med 3 600 anställda arbetar sedan många år med en årsarbetstidsmodell. Såväl arbetsgivare som medarbetare och facklig part tycker att det är bra och för företaget är det ett konkurrensmedel för att både attrahera och behålla medarbetare.

  • Det finns en positiv uppfattning om arbetssättet hos alla parter. Modellen ger möjligheter som alla uppskattar och så har det varit under de 15 år som vi har haft arbetssättet, säger personaldirektör Petra Stergel.

PwC är ett konsultföretag inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Det innebär att många arbetar ute hos kunden och många har återkommande arbetstoppar. Inom revision till exempel är arbetsbelastningen förutsägbar eftersom boksluten görs vid bestämda tidpunkter varje år.

År 2000 införde PwC, tillsammans med Akademikerna, en årsarbetstidsmodell, som kallas saldotidsmodellen. Modellen innebär att de anställda samlar ihop den extra tid de arbetar för att kunna ta ut den som kompensationsledighet vid ett annat tillfälle. Modellen syftar till att ge möjlighet till att ta ut ledighet när det fungerar både för verksamheten och för medarbetaren.

Det skiljer sig lite åt när det gäller hur modellen fungerar för juniora och seniora medarbetare.

  • En junior medarbetare kan inte alltid själv styra och planera sitt arbete och därför har de rätt att ta ut all sin arbetade plustid i ledighet eller i lön. En senior medarbetare har stora möjligheter att både planera och förlägga sin arbetstid och hos oss innebär det att de också har avtalat bort sin rätt till övertidsersättning i pengar, men i vårt system har de rätt att ta ut kompensationsledighet i tid.

Juniora medarbetare kan ta ut plustid som antingen ledighet eller lön medan en senior medarbetare har en annan lönenivå, längre semester och möjlighet att ta ut viss kompensationsledighet.

För en senior medarbetare innebär det att man har rätt att ta ut kortare kompensationsledighet vid ett flertal tillfällen under året och för en junior medarbetare innebär det att man kan ta ut längre sammanhängande kompensationsledighet. Självklart är det viktigt att alla i första hand tar ut semester under huvudsemestermånaderna.

  • Närmaste chef kan ge även seniora medarbetare friare förutsättningar att ta ut längre sammanhängande kompensationsledighet om han eller hon tycker det är befogat.

En finess med systemet är att medarbetare och chef kan komma överens om att medarbetaren kan ta ut ledighet innan man har byggt upp ett plussaldo eftersom man vet att en arbetstopp längre fram kommer ge förutsättningar för det.

Vilka fallgropar kan du se att det finns med er årsarbetstidsmodell?

  • Kommunikation är a och o när man har ett system som det vi har. Både chefer och medarbetare måste våga använda systemets möjligheter och lita på systemet och den dialog man har fört. Att använda sig av systemet innebär både att ge medarbetarna förtroende att hantera sin tid samtidigt som det ger verksamheten en möjlighet att vara förberedd på arbetstoppar eftersom vi vet att alla har möjlighet att ta ut kompensationsledighet antigen före eller efter arbetstoppen.

Terese Neivelt Ericsson har arbetat på PwC i fem år och är chef för en avdelning som är back-office till revisionsverksamheten. Hon tycker att årsarbetstid är bra, det ger en flexibilitet som så väl behövs i vardagslivet. Det är nödvändigt att det finns en ventil så att man inte behöver gå och vänta till semester för att vara ledig. Samtidigt är det en utmaning att verkligen ta ledigt.

  • Det är svårare än man tror att ta ledigt när det egentligen är arbetstid. Man kan vara rädd för att tappa det sociala på jobbet, orolig för vad som händer när man inte är där och om man har gjort vad man ska, säger Terese Neivelt Ericsson som har varit ordförande i Akademikerföreningen i fyra år.

Hon konstaterar att det är en utmanande och viktig ledarskapsfråga att diskutera behovet av att varva arbetstid med fri tid med medarbetarna. Chefen är den som ska uppmärksamma och medvetandegöra medarbetarna om att ta ut sin plustid i perioder då det finns mindre att göra. Arbetsfria perioder är lika viktiga för medarbetarens utveckling som det är att kunna växla upp och arbeta längre dagar när det är mycket att göra.

  • Det är en stor ledarskapsutmaning att förklara för medarbetarna att det är helt okej att vara ledig. Man behöver inte alltid vara ledig längre perioder. Chefen kan uppmuntra medarbetarna till att gå och träna, vara med barnen eller ta en långpromenad för att må bra, säger Terese Neivelt Ericsson.

De flesta som arbetar på PwC planerar själva sitt arbete, de lämnar tidrapport varje dag och kan själva stämma av sin plustid varje månad via webben så att de vet om de har plustid att ta ut. Självklart följer cheferna också upp vilka som arbetar mycket.

Medarbetarnas tidssaldo nollställs varje år och den som inte längre har rätt till övertidsersättning men som eventuellt har plustimmar kvar, kan inte föra över dem till nästa år. Är du däremot junior och har rätt till övertidsersättning så har du möjlighet att föra över en del timmar. På frågan om vilken den viktigaste framgångsfaktorn är när det gällde att införa årsarbetstidsmodellen och att förvalta den, svarar Petra Stergel:

  • Samarbetet mellan företaget och facket har byggts upp på förtroende och vi har under åren lyckats behålla det öppna och transparenta samarbetet som är en förutsättning för vårt arbetssätt.

Genomsnittsåldern på PwC är 38 år och en övervägande del av de anställda är kvinnor. Det finns cirka 400 chefer och av dem är det ungefär lika många kvinnor som män som är chefer.

  • Ett exempel på hur man kan använda sin plustid är att inte gå ner i tid när man är småbarnsförälder utan att använda sig av årsarbetstidsmodellens möjligheter.

http://framtidensarbete.se/amne/eventuella-hinder-for-forandring/