Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Belysande exempel

Det finns många bra exempel på hur företag i Sverige redan jobbar på det sätt som vi vill lyfta här på framtidensarbete.se. I den här sektionen har vi valt att lyfta upp ett antal belysande exempel som kan fungera som inspiration till dig som vill förändra ditt företags sätt att arbeta, hitta ny teknik som underlättar, lokaler som ökar trivsel och produktivitet, samt skapa nya policys som tydliggör hur ni kan arbeta på bästa sätt.

 
 

Capgemini har en strategi

Microsofts resa till det nya arbetslivet

På PwC arbetar de med årsarbetstid