Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Vinstdelning

Vinstdelning är ingen lönefråga, utan hur företagets vinst ska disponeras är en fråga för företagets bolagsstämma. Det förekommer att avsättningen sker till en personalstiftelse och att pengarna fonderas tills medarbetarna går i pension.