Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Rekrytering

Rekrytering är processen att söka, attrahera och kontraktera människor till att utföra någon form av arbete eller uppgift. Rekrytering är egentligen en gammal militär term som betyder att förse med nytt manskap (rekryter) som ersättning eller till förstärkning av truppstyrkan.

Lön vid rekryteringLönekarriär

Lön vid rekrytering

Lön vid rekrytering bestäms utifrån arbetsuppgifter, erfarenhet och kompetens samt av marknaden. En jämställdhetsplan bör också ligga till grund för och stödja beslut om lön vid rekrytering. Personen som anställer behöver ha en hög grad av medvetenhet när lön sätts vid rekrytering. Det bör därför finnas rutiner på plats i företaget för att säkerställa att lön sätts utifrån företagets lönestruktur, jämställdhetsplan och marknaden. Det är viktigt att fundera på vad som är rimliga nivåer i förhållande till företagets övergripande lönestruktur och hur framtida löneökningar påverkas. Vill man rekrytera nyexaminerade eller personer med erfarenhet? Marknaden kan förändras över tid och göra det lättare respektive svårare att rekrytera nödvändig kompetens.

Lönekarriär

Det är viktigt med en tydlighet gentemot anställda om vad som är realistiska förväntningar, kopplat till arbetsuppgifternas svårighetsgrad och krav samt vilken möjlighet det finns att påverka lönen under anställningen. Ett stöd i denna tydlighet och ett led i att använda lön som styrmedel och motivator kan vara lönekarriärplaner. Genom att ha lönekarriärplaner som tydligt kopplas till prestation ökas transparensen och därmed möjligheten för medarbetaren att förstå hur man kan påverka sin lön.