Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Rättvis lön

Det är viktigt att lönen upplevs som rättvis – men vad är rättvist när det gäller lön. I detta sammanhang lämnar vi den övergripande diskussionen om olika gruppers och utbildningars relation till varandra för att istället titta på hur den egna lönen upplevs.

För att den lönen ska kännas rättvis måste den vara satt utifrån sakliga kriterier som är satta i relation till de mål och förväntningar som gäller för den enskildes verksamhet.
Eftersom lönen sätts i relation till prestation och resultat handlar rättvisan om utfall i förhållande till uppnådda mål. Motiveringen till lönen blir därför särskilt viktig.