Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Löneläge

De flesta har en uppfattning om den egna lönen i jämförelse med andras löner. Många brukar anta att de har lägre lön än andra. Det kan bero på att man hellre jämför sig med de som har högre lön. Det kan i sin tur bero på att man överskattar sin egen betydelse och gärna identifierar sig med de som är framgångsrika och välbetalda. Den bästa definitionen av löneläge är medarbetarens lön i förhållande till den lön medarbetaren och chefen anser är relevant i förhållande till medarbetarens prestation och resultat.
Läs mer om grunderna för lönesättning