Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Löneförhandling

Det finns två sätt att förhandla lön ute på arbetsplatserna. Antingen genom traditionell/kollektiv förhandling eller genom lönesättande samtal. Vid traditionell förhandling förhandlar arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen om löneökningarna för alla arbetstagare och överenskommelsen regleras sen i ett kollektivavtal.
Vid lönesättande samtal sker istället överenskommelsen om ny lön direkt i ett samtal mellan chef och medarbetare.
Skillnaden mellan metoderna är att då lönen sätts i lönesättande samtal diskuteras lönen av de två som kan verksamheten och som kan relatera den enskildes insats i förhållande till uppställda mål. I den traditionella/kollektiva förhandlingen sköts diskussionen vanligen av HR respektive representant för akademikerföreningen. Dessa har naturligt nog inte samma inblick i den enskilde medarbetarens prestation och resultat.