Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Förbättrat inflytande och samarbete på arbetsplatserna är möjligt och en naturlig del av det vi kallar framtidens arbete. För att kunna nå dit har vi kartlagt förutsättningarna och kommit med några förslag.

Inflytande och samarbete

Att det finns företag är en grund för att det ska finnas anställda. Företagen är grunden för vårt välstånd. Parternas roll på arbetsmarknaden är att det finns och skapas villkor som gör att företagen kan fortleva och utvecklas och i och med det även skapa bästa möjliga villkor för de anställda. Företagens villkor ska vara bästa möjliga i förening med bästa möjliga villkor för deras anställda.

Mer innehåll i ämnet

Nyheter: