Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Individuell lön

Medarbetarens lön; sätts med utgångspunkt från medarbetarens befattning, prestation, måluppfyllelse och marknadens påverkan.