Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Gratifikation

Gratifikation är en frivilligt lämnad ersättning för gjorda tjänster, en penninggåva vid sidan av lön eller arvode.

Gratifikationer är inte bestämda i förväg, utan bygger helt och hållet på arbetsgivarens bedömning i efterhand. Gratifikationer är enkla att hantera, då chefen bara behöver meddela medarbetaren vad och varför medarbetaren får en gratifikation. I många fall är det annat än pengar som ges i form av en gratifikation, t.ex. biobiljetter, middag på en bättre restaurang, deltagande på intressanta konferenser eller studieresor. Gratifikationer blir ett allt vanligare sätt att belöna och motivera sina medarbetare.