Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Bonus

Ersättning utöver fast lön. Storleken beror på den gjorda prestationen och är oftast bestämd på förhand. Bonus kan ges såväl till enskild individ som till en grupp av individer och den betalas oftast årsvis. Det förekommer att bonus bestäms i efterhand och har då ibland karaktären av gratifikation.

Kort om bonus

Kort om bonus

Bonus är ett effektivt sätt att kraftsamla organisationen för att nå ett viktigt mål.

Bonus utges ofta om resultatet överstiger en förbestämd nivå. Resultatet är ofta ekonomiskt och hämtas ur årsredovisningen. Ibland behövs det minst två kompletterande mål för att nå det totala resultat som är önskvärt.

Exempel på ett bonussystem

Rörelseresultat Bonus Marknadsandel Bonusmultiplikator
5 milj 5 000 <10 % 0,5
7 milj 10 000 11-14 % 1,0
9 milj 20 000 >15 % 1,5

 

Förklaring:
Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT).

Bonus: Utfall i bonus vid olika rörelseresultat.

Marknadsandel: Andel av omsättningen inom branschen.

Bonusmultiplikator: Tal som ökar respektive minskar bonusen vid olika uppfyllelser av marknadsandelen.

T ex ett rörelseresultat på 6 miljoner, ger 5 000 kr i bonus och med en marknadsandel större än 15 % multipliceras bonusen med bonusmultiplikatorn 1,5 vilket ger en total bonus på 7 500 kr.