Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Guide till balans i arbetslivet

Det gränslösa, flexibla arbetslivet kan ha både för- och nackdelar för de anställda. Många tycker att det är stimulerande och effektivt att kunna arbeta var som helst och vara nåbar hela tiden. Men det gäller att också vara uppmärksam på riskerna för stress.

Prevent arbetar för att förebygga stress på arbetsplatserna. Nyligen lanserade de webbverktyget Balansguiden eftersom de såg att det saknades hjälpmedel för att hantera gränsdragningen mellan arbete och fritid.

–       Balansguiden ställer frågorna hur är det för mig? Hur gör jag? Därefter är det lättare att börja bena ut vad du behöver tänka på, kanske sätta upp egna mål och prata med kolleger och chefen, säger Prevents projektledare Camilla Enocksson.

Prevent har sedan tidigare en avdelning om stress på arbetsplatsen.

Läs mer och testa verktygen Balansguiden och  Stress