Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

Smyglansering av Framtidens arbete i Almedalen

I onsdags 1 juli i Almedalen presenterades den här sajten, framtidensarbete.se,  för parterna på arbetsmarknaden vid ett mingel i Almegatältet och fick ett varmt välkomnande. Sajten är nu öppen. Välkommen att inspireras!