Innehållet på denna webbplats är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega. Materialet ska ses som en vision för framtida kollektivavtal. Mycket av materialet kan också användas som inspiration och stöd för chefer, anställda, medarbetare och lokala akademikerföreningar. Läs mer på Om framtidens arbete.

På framtidensarbete.se visar vi dig vägen till ett modernt och hållbart arbetsliv.

Framtidens arbete är ett initiativ av:

Akademikerförbunden     &    

Så fungerar:

Lönebildnings­processen

Förut­sättningar
Förut­sättningar
Utvecklings­samtal
Utvecklings­samtal
Bedömning
Bedömning
Lönesamtal
Lönesamtal
Lön
Lön
Utvärdering
Utvärdering
Kontinuerlig uppföljning
Kontinuerlig uppföljning

Löneprocessen kräver precis som alla processer ständig utveckling, därför är det viktigt att du och dina medarbetare samtalar om er löneprocess.

Utvärdering av processen kan ske löpande med medarbetarna enskilt eller i grupp, huvudsaken är att ni alla känner att processen skapar mer motivation och energi. En del har utvärdering direkt i lönesamtalet, en del har utvärdering i olika grupperingar – chefsforum, enhetsmöten eller andra mindre grupper. Det viktiga är att se om processen går att göra tydligare, mer transparent eller effektiv.

Allt om löneprocessen